Computer/Law Institute

Vrije Universiteit, Amsterdam

english

prof.mr A. Oskamp
Rector Magnificus Open Universiteit
Kamer:5a37
Tel:020-5986346
a.oskamp
@cli.vu
Home page

Curriculum Vitae

Prof. Mr. Anja Oskamp is sinds april 2001 hoogleraar juridische kennisbeheer en IT bij het Computer/Law Institute. Zij is echter reeds sinds 1983 verbonden aan de Vrije Universiteit, eerst als UD en later als UHD. In 1984 richtte zij samen met de toenmalige hoogleraar Informatica en Recht G.P.V. Vandenberghe het Computer/Law Institute op.

Anja Oskamp studeerde rechten in Rotterdam en was meer dan 2 jaar student assistent bij R.V. De Mulder, gedurende welke tijd zij onderzoek deed op het domein Informatica en Recht en onder meer werkte aan het JURICAS Straftoemetingsprogramma. Zij houdt zich sinds die tijd bezig met Informatica en Recht. Na haar studie verbleef Oskamp een jaar aan het Norwegian Research Center for Computers and Law, waar zij onderzoek deed op zowel het domein Informaticarecht als Rechtsinformatica. Vervolgens werkte zij enkele jaren bij de Databank Kamers van Koophandel, alvorens naar de VU te gaan. Oskamp promoveerde in 1990.

Oskamp is voorzitter van de redactie van Computerrecht en editor in chief van Artificial Intelligence and Law, alsmede lid van het referentencollege van MagW. Zij is voorts, onder meer, voorzitter van het College voor Klacht en Beroep van de SIDN en lid van de examencommissie van de Nederlandse vereniging van gecertificeerde informaticadeskundigen.

Aandachtsgebieden: juridisch kennisbeheer, intelligent agents en recht, voorwaarden en beperkingen van gebruik van IT in het recht, court room technology, alsmede het brede terrein van de rechtsinformatica. Over al deze onderwerpen is en wordt gepubliceerd.

Oskamp is tevens sinds 1997 als bijzonder hoogleraar fiscale rechtsinformatica en fiscaal informaticarecht verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Publicaties

Download as BibTeX, PDF or RTF

Caught in the Cybercrime Act.
A.R. Lodder and A. Oskamp, Recht en Praktijk. Kluwer, 2009.
ICT-toepassingen in het strafrecht.
A.R. Lodder and A. Oskamp, 5 6, pages 181-204, ICT en Recht. SDU, tweede her edition, 2007.
Agents in Court.
M. Apistola, F.M.T. Brazier, D.R.A. de Groot, A. Oskamp, and M. Warnier, In Proceedings of the 5th System Administration and Network Engineering (SANE) Conference, 2006.
Information Technology and Lawyers. Advanced Technology in the Legal Domain, from Challenges to Daily Routine.
A.R. Lodder and A. Oskamp. Springer, 2006.
INTRODUCTION: LAW, INFORMATION TECHNOLOGY, AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
A. Oskamp and A.R. Lodder, In Information Technology and Lawyers. Advanced Technology in the Legal Domain, from Challenges to ..., 6 1, pages 1-22. Springer, 2006.
Agent Exclusion on Websites.
M.L. Boonk, D.R.A. de Groot, F.M.T. Brazier, and A. Oskamp, In LEA 2005- The Law of Electronic Agents, pages 13-20, 2005.
Informatietechnologie en AI voor juristen.
A.R. Lodder and A. Oskamp, In Recht en computer, Recht en Praktijk 36, 6 15. Kluwer, 2004.
ICT-toepassingen in het strafrecht.
A.R. Lodder and A. Oskamp, In B.J. Koops (red.), Strafrecht en ICT, ICT en Recht, 6 7, pages 215-237. SDU, 2004.
The Netherlands.
A.R. Lodder, A. Oskamp, and R.H. van den Hoogen, In IT SUPPORT OF THE JUDICIARY, 6 6, pages 99-110. TMC Asser Press, 2004.
Introduction.
A. Oskamp, A.R. Lodder, and M. Apistola, In IT SUPPORT OF THE JUDICIARY, IT&Law, 6 1, pages 1-16. TMC Asser Press, 2004.
IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore, Venezuela, Norway, The Netherlands and Italy.
A. Oskamp, A.R. Lodder, and M. Apistola, number 4 in IT&Law. TMC Asser Press/Cambridge University Press, 2004.
Are anonymous agents realistic?.
F.M.T. Brazier, A. Oskamp, J.E.J. Prins, M.H.M. Schellekens, and N.J.E. Wijngaards, In Proceedings of the LEA 2003: The Law and Electronic Agents, pages 69-79, Oslo, 2003. Unipub.
Can agents close contracts?.
F.M.T. Brazier, A. Oskamp, M.H.M. Schellekens, and N.J.E. Wijngaards, In Proceedings of LEA 2003: The Law and Electronic Agents, pages 9-20, Oslo, 2003. LEA, Unipub.
Are mobile agents outlawed processes?.
F.M.T. Brazier, A. Oskamp, M.H.M. Schellekens, and N.J.E. Wijngaards, In Proceedings of LEA 2003: The Law and Electronic Agents, pages 127-139, Oslo, 2003. Unipub.
ALIAS: Analysing Legal Implications and Agent Information Systems.
F.M.T. Brazier, A. Oskamp, J.E.J. Prins, M.H.M. Schellekens, E. Schreuders, N.J.E. Wijngaards, M. Apistola, M.B. Voulon, and O. Kubbe, 14 0, CS, IIDS, Faculty of Science, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2003.
Intelligent agents: Enkele ontwikkelingen.
Computerrecht, (2):104, 2003.
AI and Law in Practice? So Far Not Much.
A. Oskamp and M. Lauritsen, In AI and Law and Practice, Artificial Intelligence and Law, volume 10, pages 227-236. 2003.
Agenten terecht!.
Kluwer, Deventer, 2002, oratie VU Amsterdam.
Inleiding.
A.R. Lodder and A. Oskamp, In Informatietechnologie voor Juristen, pages 1-19. Kluwer, Deventer, 2002.
Kennismanagement voor Juristen.
A. Oskamp, M. Apistola, and R.V. de Mulder, In Informatietechnologie voor Juristen, pages 165-179. Kluwer, Deventer, 2002.
Kwaliteitsbewaking van juridische informatie- en kennistechnologie.
C.N.J. Vey-Mestdagh, J.J. Dijkstra, and A. Oskamp, In Informatietechnologie voor Juristen, pages 137-165. Kluwer, Deventer, 2002.
Legal aspects of agent technology.
M. Apistola, F.M.T. Brazier, O. Kubbe, A. Oskamp, M.H.M. Schellekens, and M.B. Voulon, In proceedings of The 14th Belgian-Dutch Conference on Artificial Intelligence. BNAIC, 2002.
Legal aspects of agent technology.
M. Apistola, F.M.T. Brazier, O. Kubbe, A. Oskamp, M.H.M. Schellekens, and M.B. Voulon, In proceedings of the 17th BILETA Annual Conference, 2002.
Migrating agents: Do sysadmins have a license to kill?.
M. Apistola, F.M.T. Brazier, O. Kubbe, A. Oskamp, J.E.J. Prins, M.H.M. Schellekens, and M.B. Voulon, In proceedings of the 3rd International SANE Conference, pages 399-401. SANE, 2002.
AI Techniques and concept analysis.
In Proceedings of the 8th international conference on Artificial Intelligence and Law, pages 221-223, New York, 2001. ACM.
IT voor juristen, Zorg voor het recht.
In Grensverkenningen in het recht, pages 153-170. Gouda Quint, Rotterdam, 2001.
The Netherlands, theoretical perspective.
A.R. Lodder and A. Oskamp, In IT Support of the Judiciary in Europe, pages 97-106. SDU, Den Haag, 2001.
Rechtsinformatica: AI en IT voor juristen.
A.R. Lodder and A. Oskamp, In Recht en computer, pages 571-602. Kluwer, Deventer, 2001.
Artificial Intelligence voor de rechtspraktijk?.
Computerrecht, page 189, 2001.
Intelligent agents for lawyers.
A. Oskamp and F.M.T. Brazier, In Proceedings of the Workshop Legal Knowledge Systems in Action: Practical AI in Today's Law Offices, pages 5-12, St Louis, 2001.
Nieuwe ontwikkelingen voor de rechtsinformatica?.
Computerrecht, 6:260-261, 1998.
Een noodzakelijk vak voor juristen.
Recht & Electronische Media, 3:2-2, 1998.
Automated Legal Decision Systems in Practice: The Mirror of Reality.
A. Oskamp and M.W. Tragter, Artificial Intelligence and Law, pages 291-322, 1997.
Knowledge for automated legal problem solving: theory versus practice.
A. Oskamp and M.W. Tragter, Artificial Intelligence and Law, 5:291-323, 1997.
Automatisering in het recht is een gelegenheidskwestie.
Automatisering Gids, pages 15-15, 1995.
AI and Law: What about the future?.
A. Oskamp, M.W. Tragter, and C. Groendijk, Artificial Intelligence and Law, pages 209-215, 1995.
Preparing Knowledge management for Law Practice.
M. Apistola and A. Oskamp, In Jurix 2001:the fourteenth conference, pages 17-29, Amsterdam. IOS press.